Select Page

ประวัติหอพระ

วิทยาลัยครู

หอพระประจำมหาวิทยาลัยฯ

วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ( สมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย มณีรัตน์ เป็นอธิการ ) ลักษณะโครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กลวดลายเป็นลายปูนปั้น ทึบ และโปร่ง ปั้นโดยช่างจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องปูนปั้นมาก เป็นอาคารแบบจตุรมุข ทรงไทย พื้นปูหินแกรนิตสีเทาดำ อาจารย์แม่ชีหวานใจ ชูกร หัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว สาขาวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้เป็น เจ้าภาพในการก่อสร้าง ซึ่งสิ้นค่า ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท บนเพดานหอพระ ได้บรรจุพระเครื่องจากวัดต่างๆ และที่สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้วมอบให้จำนวนถึง ๒,๙๙๙ องค์

วางศิลาฤกษ์

ดร. นิเชต สุนทรพิทักษ์ อธิบดีกรมการฝึกหัดครู ทำพิธีสักการะพระพุทธ-ชินวร ราชสังวราภิมณฑ์ ในงานวันพิธีอัญเชิญพระพุทธชินวรราชสังวราภิมณฑ์ ขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าหอพระหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

พระพุทธชินวรราชสังวราภิมณฑ์

พระพุทธชินวรราชสังวราภิมณฑ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี เดิมเป็นพระพุทธรูปของท่านเจ้าคุณพระราชสังวราภิมณฑ์ ( หลวงปู่โต๊ะ ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านได้อัญเชิญมาไว้ภายในถ้ำ วัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี ต่อมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทองได้มอบให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ( สมัยรองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ เป็นอธิการ ) เมื่อปี พ . ศ . ๒๕๒๕ เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำสถาบัน

    

  ภาพการแสดงนาฏศิลป์ รำพระธรรมจักร ในงานวันพิธีอัญเชิญพระพุทธชินวรราชสังวราภิมณฑ์ ขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าหอพระหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

   

   รูปหล่อพระมงคลเทพมุนี
   ( หลวงพ่อวัดปากน้ำ )

   เป็นรูปหล่อทองเหลืองขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ( สด จันทสโร ) อาจารย์แม่ชีหวานใจ ชูกร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ หัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว ได้สร้างขึ้น และมอบให้กับวิทยาลัย ( ในสมัยนั้น ) ในโอกาสวันครบรอบ ๔๐ ปี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เคารพกราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลประดิษฐานอยู่ที่หน้าพระพุทธชินวรราชสังวราภิมณฑ์ หอพระประจำสถาบันฯ

   พ.ศ.๒๕๓๗