Select Page

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน สสส.จอมบึงมาราธอน 2567 (ครั้งที่ 37) วันที่ 20 มกราคม 2567