การแสดง ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง "เมืองโอ่งเกมส์ 2018 "

17 พฤศจิกายน 2561