Select Page

ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 🪷🪷 มีความยินดีและอิ่มเอมใจ ที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของพี่น้องชาติพันธุ์มอญจากทั่วประเทศ โดยมีเจ้าภาพคนเก่ง พี่คมสรร จับจุ เป็นผู้ประสานสิบทิศ ทำให้งาน กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๗ ในวันนี้ เต็มไปด้วยคุณค่า...

Amazing Muay Thai Festival 2023

ร่วมพิธีเปิดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์!!การรำไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลก Guinness World Recordณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์...

รอบรั้วสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (News)

วันที่ 6 ธันวาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำชุด การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

วันที่ 6 ธันวาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำชุด การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี ในงานพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี ในงานพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

THE OFFICE OF ARTS

กิจกรรม (Activity)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รำกะเหรี่ยงเกี่ยวข้าว และ รำกะเหรี่ยงกินข้าวห่อ ณ ชุมชนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน #รำกะเหรี่ยงเกี่ยวข้าว และ #รำกะเหรี่ยงกินข้าวห่อ ณ ชุมชนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง...

โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน #มัดย้อมสีธรรมชาติ และ #ผ้าพิมพ์ ให้กับชุมชนตำบลบ้านบึง ณ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ชุด “ระบำมอญ”

วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ชุด "ระบำมอญ"...

ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 🪷🪷 มีความยินดีและอิ่มเอมใจ ที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของพี่น้องชาติพันธุ์มอญจากทั่วประเทศ โดยมีเจ้าภาพคนเก่ง พี่คมสรร จับจุ เป็นผู้ประสานสิบทิศ ทำให้งาน กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๗ ในวันนี้ เต็มไปด้วยคุณค่า...

Amazing Muay Thai Festival 2023

ร่วมพิธีเปิดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์!!การรำไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลก Guinness World Recordณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์...

วีดีโอกิจกรรม (Present Video)

Video Present

Muban Chombueng Rajabhat University Presentation show on website

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

ARTS  Culture