Select Page
ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี

ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 🪷🪷 มีความยินดีและอิ่มเอมใจ ที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของพี่น้องชาติพันธุ์มอญจากทั่วประเทศ โดยมีเจ้าภาพคนเก่ง พี่คมสรร จับจุ เป็นผู้ประสานสิบทิศ ทำให้งาน กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๗ ในวันนี้ เต็มไปด้วยคุณค่า ความศรัทธา และความรักสามัคคีของพี่น้องร่วมชาติพันธ์ุมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย♥️♥️ขอบคุณนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง นักศึกษาทุนครูรักษ์ถิ่น และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่มาร่วมเดินขบวนแห่ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี และร่วมแสดงในพิธีเปิด ได้รับคำชื่นชม และเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก😄

Amazing Muay Thai Festival 2023

Amazing Muay Thai Festival 2023

ร่วมพิธีเปิดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023
ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์!!
การรำไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลก Guinness World Record
ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 6 ธันวาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำชุด การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

วันที่ 6 ธันวาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำชุด การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี ในงานพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี ในงานพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล