Select Page
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รำกะเหรี่ยงเกี่ยวข้าว และ รำกะเหรี่ยงกินข้าวห่อ ณ ชุมชนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รำกะเหรี่ยงเกี่ยวข้าว และ รำกะเหรี่ยงกินข้าวห่อ ณ ชุมชนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน #รำกะเหรี่ยงเกี่ยวข้าว และ #รำกะเหรี่ยงกินข้าวห่อ ณ ชุมชนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง โดยการเรียบเรียงและบันทึกเพลง🎤🎶ให้เป็นเสียงร้องของชุมชนเอง พร้อมทั้งการถ่ายทอดท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน🔖🔖🔖

โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน #มัดย้อมสีธรรมชาติ และ #ผ้าพิมพ์ ให้กับชุมชนตำบลบ้านบึง ณ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยทีมงาน มาเป็นวิทยากร ซึ่งในวันแรก(26 มี.ค.)นี้ เป็นการให้ความรู้และเทคนิคการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ ใบสัก ใบหูกวาง และดอกดาวเรือง🏵🌲🌳🍃🌾

อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ชุด “ระบำมอญ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ชุด “ระบำมอญ”

วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ชุด “ระบำมอญ” เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
🙏🙏ขอบพระคุณเจ้าบ้าน ท่านผู้นำที่น่ารักเสมอ คมสรร จับจุ

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรี “ระบำโอ่ง”

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรี “ระบำโอ่ง”

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรม : การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรี “ระบำโอ่ง”
📌จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบ้านไร่จิราภรณ์รีสอร์ท 🌿

ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี

ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 🪷🪷 มีความยินดีและอิ่มเอมใจ ที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของพี่น้องชาติพันธุ์มอญจากทั่วประเทศ โดยมีเจ้าภาพคนเก่ง พี่คมสรร จับจุ เป็นผู้ประสานสิบทิศ ทำให้งาน กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๗ ในวันนี้ เต็มไปด้วยคุณค่า ความศรัทธา และความรักสามัคคีของพี่น้องร่วมชาติพันธ์ุมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย♥️♥️ขอบคุณนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง นักศึกษาทุนครูรักษ์ถิ่น และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่มาร่วมเดินขบวนแห่ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี และร่วมแสดงในพิธีเปิด ได้รับคำชื่นชม และเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก😄