Select Page

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 🪷🪷 มีความยินดีและอิ่มเอมใจ ที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของพี่น้องชาติพันธุ์มอญจากทั่วประเทศ โดยมีเจ้าภาพคนเก่ง พี่คมสรร จับจุ เป็นผู้ประสานสิบทิศ ทำให้งาน กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๗ ในวันนี้ เต็มไปด้วยคุณค่า ความศรัทธา และความรักสามัคคีของพี่น้องร่วมชาติพันธ์ุมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย♥️♥️ขอบคุณนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง นักศึกษาทุนครูรักษ์ถิ่น และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่มาร่วมเดินขบวนแห่ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี และร่วมแสดงในพิธีเปิด ได้รับคำชื่นชม และเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก😄