กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษากับชุมชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง จากตลาดสดเทศบาลตำบลจอมบึง ถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2561