พิธีรับมอบทุน จาก คสม.

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 11 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตัวแทนนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับมอบเงินจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๕,๑๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรม ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอำนวยการ

  • พิธีรับมอบทุน จาก คสม.
  • พิธีรับมอบทุน จาก คสม.
  • พิธีรับมอบทุน จาก คสม.
  • พิธีรับมอบทุน จาก คสม.