งานแถลงข่าว ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ ๙

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 19 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และฟื้นฟูการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล สำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับ การแสดง แสง สี เสียง ที่สื่อถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถ้ำจอมพล เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสด็จประพาส ถ้ำจอมพล การเดินแบบผ้าไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พิธีเปิดงานมีในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานและดำเนินการ

  • งานแถลงข่าว ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ ๙
  • งานแถลงข่าว ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ ๙
  • งานแถลงข่าว ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ ๙