เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู”

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 15 กันยายน 2561

เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู” ในพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 15 กันยายน 2561

  • เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู”
  • เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู”
  • เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู”
  • เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู”
  • เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู”
  • เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู”
  • เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู”
  • เผยแพร่การแสดงชุด “ฟ้อนนบวันทาบูชาครู”