เผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน”

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 11 กันยายน 2561

เผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน” ในงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2561