กิจกรรม เผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน”

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน” ในพิธีเปิดงานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 สนามชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

  • กิจกรรม เผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน”
  • กิจกรรม เผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน”
  • กิจกรรม เผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน”
  • กิจกรรม เผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน”