"วัฒนศิลป์วิถีถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง งามเรืองรองรุ่งเรืองเมืองพระราชา" ในงานย้อนรอยเมืองโกสินารายณ์

By : เว็บมาสเตอร์Date : February 27th, 2020

เผยแพร่การแสดงชุด "วัฒนศิลป์วิถีถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง งามเรืองรองรุ่งเรืองเมืองพระราชา" ในงานย้อนรอยเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณโบราณสถานสระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จัดโดยเทศบาลเมืองท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี