"ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน" ในการประชุมและสัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษี

By : เว็บมาสเตอร์Date : February 16th, 2020

เผยแพร่การแสดงชุด "ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน" ในการประชุมและสัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราชาบุระ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จัดโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี