ร่วมงานการแสดง "ดุริยะกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์

By : เว็บมาสเตอร์Date : October 26th, 2019

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำนักศึกษาร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ "ดุริยะกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์" ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง
 • ร่วมงานการแสดง