สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2562

By : เว็บมาสเตอร์Date : August 1st, 2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมชม ร่วมเชียร์ หรือ ร่วมเข้าแข่งขัน การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระคุณแม่” และ การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ ในวัน พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดาวน์โหลดใบสมัคร >> คลิก

  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน