พิธีรับมอบทุน จาก คสม.

By : เว็บมาสเตอร์Date : January 11th, 2019

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตัวแทนนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับมอบเงินจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๕,๑๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรม ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอำนวยการ

  • พิธีรับมอบทุน จาก คสม.
  • พิธีรับมอบทุน จาก คสม.
  • พิธีรับมอบทุน จาก คสม.
  • พิธีรับมอบทุน จาก คสม.