ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔

By : เว็บมาสเตอร์Date : January 8th, 2019

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔ ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่สื่อถึงความสนุกสนาน เรียบง่าย ให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพประทับใจ นำแสดงโดยนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔
 • ได้นำการแสดงชุด “เซิ้งกะลา” ไปเผยแพร่ ในพิธีแถลงข่าว สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๔