สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร บุคลากร นำนักแสดงเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร "๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ"

By : เว็บมาสเตอร์Date : February 14th, 2022

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร บุคลากร นำนักแสดงเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร "๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ" "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร บุคลากร   นำนักแสดงเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร บุคลากร   นำนักแสดงเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร บุคลากร   นำนักแสดงเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร บุคลากร   นำนักแสดงเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร