เผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน”

By : เว็บมาสเตอร์Date : September 11th, 2018

เผยแพร่การแสดงชุด “ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ ถวายนวมินทร์องค์ราชัน” ในงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 11 กันยายน 2561