ประวัติหนังใหญ่วัดขนอน

         หนังใหญ่วัดขนอนได้มีการสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ผู้ที่ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนัง คือ ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) ท่านเกิดปีวอก พ.ศ. ๒๓๙๑ มรณภาพเมือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๕ รวมอายุได้ ๙๕ ปี ท่านมีความคิดที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จึงได้ชักชวนครูอั๋ง ช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วง มาร่วมกันสร้าง ชุดแรกที่สร้างคือ ชุดหนุมานถวายแหวน ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวม ๙ ชุด ปัจจุบันมีตัวหนัง ๓๑๓ ตัวนับเป็นสมบัติของวัดที่ได้ร่วมรักษาสืบทอดกันมา เป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด มีตัวหนังและคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์ อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้
        ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภกมรดกไทย ทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะในตัวหนังใหญ่ ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง ๓๑๓ ตัว และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นแสดงแทน โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปกรรับผิดชอบงานช่างจัดทำหนังใหญ่ทั้งหมด
ได้นำหนังใหญ่ชุดใหม่ที่สร้างนี้ทูลถวายเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ ณ โรงละครแห่งชาติ และพระราชทานให้ทางวัดขนอนนำมาใช้ในการแสดงต่อไป

   
การแสดงหนังใหญ่วัดขนอนในงานพิธีปิดกีฬาแห่งชาติ ราชบุรีเกมส์
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
การแสดงหนังใหญ่ที่ วัดขนอน แสดง วันที่ 12 กรกฏาคม 2548
ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่

เครื่องประกอบในการแสดงหนังใหญ่
การแสดงหนังใหญ่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
สถานที่ (โรงหนัง จอหนัง และแสง )
ตัวหนัง
เครื่องดนตรีประกอบ
คนพากษ์และเจรจา
คนเชิดหนังและวิธีการเชิด
เรื่องที่ใช้แสดง
วิธีการแสดง

เรื่องสำหรับการแสดง

          ก่อนการแสดงจะต้องมีพิธีไหว้ครู วงดนตรีปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงขณะทำพิธีเรียกพิธีเบิกหน้าพระ ต่อจากนั้นจะเป็นการแสดงชุดเบิกโรง นิยมเล่นตอนจับลิงหัวค่ำ มีตัวหนังที่แสดงคือ ลิงขาวและลิงดำ ลิงดำชอบก่อความ วุ่นวายและสร้างความเดือดร้อน ก่อนการทะเลาะวิวาท ลิงขาวจะเป็นผู้คอยตักเตือน แต่ลิงดำไม่รับฟังคำสั่งสอนของลิงขาว ลิงขาวจึงจับลิงดำมัดและพาไปเฝ้าพระฤาษี พระฤาษีจึงตักเตือนสั่งสอนให้แก้ไขปรับปรุงตัวใหม่และให้ลิงขาวแก้มัด ทั้งสองจึงอยู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ซึ่งการละเล่นเบิกโรงนี้เป็นการเรียกคนดูเพราะเสียงปี่พาทย์จะเร้าใจ เพลงเชิดทำให้เกิดความคึกคัก บทเจรจาที่ตลกทำให้เกิดความครึกครื้นในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยคำสอนข้อคิดคติธรรม ความดีย่อมชนะความชั่ว หลังจากจบชุดเบิกโรงจะเป็นการแสดงชุดใหญ่ นิยมแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นตอน ๆ

ลักษณะตัวหนังใหญ่


         ตัวหนังใหญ่ส่วนมากทำจากหนังโค นำมาฉลุหรือสลักเป็นภาพตัวละครในเนื้อเรื่อง
บางตัวสูง ๒ เมตร กว้างเมตรเศษ แบ่งตามลักษณะท่าทาง บทบาท การกระทำธรรมชาติ ฯลฯ

 
 
 
 
 
     

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ. ราชบุรี

 

การอนุรักษ์

        วัดขนอนมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทางรัฐได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการนำหนังใหญ่วัดขนอนนี้ไปแสดงเผยแพร่ยังที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง

        ปัจจุบันนี้ ทางวัดได้จัดพิพิธภัณฑ์สถานแสดงนิทรรสการหนังใหญ่เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมศึกษา พร้อมทั้งการแสดงสาธิตการแสดงหนังใหญ่ ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการเพื่อสนองโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบต่อไป

 

ความร่วมมือระหว่าง วัด โรงเรียน และชุมชนเพื่อการสืบทอด
ศิลปะการแสดงชั้นสูง " หนังใหญ่ "

 
ดนตรี คีตศิลป์
 
หัตถศิลป์
 
นาฏศิลป์
 
วรรณศิลป์
ศึกษาบทพากย์บทเจรจา

แบะเหลี่ยม

 

 
เดินเป็ด
เชิด

 

          ชมสุดยอดศิลปะการเชิดหนังใหญ่ที่ “วัดขนอน” ตั้งอยู่ในตำบลสร้อยฟ้า
ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นที่เก็บรักษาตัวหนังใหญ่
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการละเล่นชั้นสูงจำนวน ๓๓๐ ตัวในสภาพสมบูรณ์
ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น ที่ยังมีหนังใหญ่เหลือให้ได้ชมอย่างครบชุดเช่นนี้
จัดแสดงการเชิดหนังใหญ่ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เพียงรอบเดียว