English / ภาษาไทย

ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายศิลปินจังหวัดราชบุรีเพื่อการปฏิรูปแต่ละครั้ง

 

การประชุมวันพุธที่    มกราคม  ๒๕๕๖ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จ.ราชบุรี

การประชุมวันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การประชุมวันพุธที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ณ สวนศิลป์บ้านดิน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

การประชุมวันศุกร์ที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์ เถ้า ฮง ไถ่ d'Kunst จ.ราชบุรี

การประชุมวันอังคารที่    กันยายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

การประชุมวันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

การประชุมวันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

การประชุมวันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

การประชุมวันศุกร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

การประชุมวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

การประชุมวันจันทร์ที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


Apycom jQuery Menus