English / ภาษาไทย


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายสุชาติ อำมฤคขจร
(ประเพณีท้องถิ่น)          นายสุชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและค่ายหลวงบ้านไร่ ทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการ เป็นผู้แทนเจรจาซื้อที่ดินจากประชาชน วางผังบริเวณ คุมการก่อสร้าง ดำเนินพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารต่าง ๆ เว้นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์และอื่น ๆ เป็นกรรมการจัดสร้างหนังใหญ่วัดขนอนชุดใหม่ จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดราชบุรี ๖ ปีต่อกัน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ คู่ระหว่างออสเตรเลียกับ มาเลเซีย จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประเภทฟุตบอลของจังหวัดราชบุรี ๓ ปีติดต่อกัน เป็นกรรมการจัดงานราชบุรีเอกซ์โปทุกครั้ง และเป็นกรรมการจัดทำหนังสือฉลองเมืองราชบุรี ดำเนินรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ อำเภอโพธารามตลอดเวลา ๙ ปี ฝึกสอนและนำลูกเสือชาวบ้านของตำบล สร้อยฟ้าไปแสดงการเล่นเพลงพวงมาลัยที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ ในรายการมูลนิธิไทยช่วยไทยใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ๒ ครั้ง เรียบเรียงประวัติอำเภอโพธาราม ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีของลุ่มน้ำแม่กลอง ประเพณีทอดกฐิน และประวัติของคนมอญในประเทศไทย แต่งเพลงมาร์ชทั้งเนื้อและทำนองของโรงเรียนอุลิตไพบูลย์รนุปถัมภ์ โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียน วิสุทธรังษี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และโรงเรียนเจี้ยไช้
          รางวัลและเกียรติคุณ นายสุชาติได้รับรางวัลประกวดบทสักวา สักวายามเข้าเจ้านกกา... เป็นหนังสือตรีโกณมิติเรียนด้วยตนเองเล่มใหญ่ รางวัลที่ ๑ การเขียนคำขวัญเชิญชวนคนกินไข่ ของสมาคมผู้เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย มีข้อความว่า ชาวไทยกินไข่ ชาติไทยเจริญ รางวัลปากกาหมึกซึมจากวารสารแม่ศรีเรือน ประกวดเรียงความเรื่อง ผู้ชายควรมีเมียน้อยหรือไม่ กับเรื่อง รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี รวม ๒ ครั้ง รางวัลประกวดบทกลอนเชิญชวนให้ข้าราชการประพฤติตนสุจริต จากคณะกรรมการ ป.ป.ป. ที่ทำเนียบรัฐบาล รางวัลโล่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นของคุรุสภาจังหวัดราชบุรีเป็นคนแรก และเข็มสมณาคุณการดำเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและค่ายหลวงบ้านไร่ จากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี
Apycom jQuery Menus