English / ภาษาไทย


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ
(กาพย์กลอน)          นายศรีวิชัย เริ่มเขียนกวีนิพนธ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๓ นายสนิท เอกชัย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในยุคนั้นให้เนื้อที่เขียนประจำทุกวันอาทิตย์ ระว่าง พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๖ นับเป็นระยะที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเพราะผลงานหลายชิ้นได้รับรางวัล เช่น โล่ทองคำ ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล และรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากมูลนิธิจอห์น เอ เอกิน
          ผลงานที่รวมเล่ม ล้อโลกที่หมุนกลับ รวมฝันเมื่อวันวาน แววรุ้งที่ราชบุรี เที่ยวเฟื่องเมืองราชบุรี (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางพิมพ์เผยแพร่) ด้วยรักและผูกผัน นิราศเชียงใหม่ และมีผลงานที่นิตยสารศิลปวัฒนธรรม สกุลไทย กุลสตรี ขวัญเรือน เบญจกัลยาณี หญิงไทย ฯลฯ นำไปเผยแพร่อีกมาก
          ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเขียนกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสต่าง ๆ จากกรมศิลปากรอยู่เสมอและยังเป็นสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ๓ สมัย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคอลัมนิสต์หลายนามปากกา มีผลงานต่อเนื่องทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี งานเขียนหลายชิ้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านดีอันเป็นประโยชน์ต่อชาวราชบุรีโดยตรง
          การมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้แก่สังคม นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ เป็นสมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยากรไทยอาสาป้องกันชาติ วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน วิทยาการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดราชบุรี และมูลนิธิลูกเสือชาวบ้านจังหวัดราชบุรี สมาชิกประชาคมราชบุรี เป็นผู้จัดรายการ เพื่อสุขภาพและชีวิต และรายการเพลินเพลงกับโครงการวางแผนครอบครัว ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี
          รางวัลและเกียรติคุณ นายศรีวิชัย ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากมูลนิธิ จอห์น เอ เอกิน ประเทศไทย จากผลงาน นิราศเชียงใหม่ โล่ทองคำ จากชมรมนักกลอนเทพศรีกวีศิลป์ จาก ผลงาน สังคมไทยในยุคปัจจุบัน ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี จากผลงานร่วมร้อยกรองหนังสือ นวมราชสดุดี ส่วนถ้วยรางวัล โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมทั้งรางวัลเงินสดที่ได้รับรางวัลจากผลงานเขียนแต่ละประเภทมีจำนวนมาก และได้รับการบรรจุชื่อไว้ในนามานุกรมกวีไทย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
Apycom jQuery Menus