English / ภาษาไทย


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายอัศนี พลจันทร์
(การประพันธ์และวรรณคดี)          นายอัศนี พลจันทร์ เริ่มสนใจงานในด้านการประพันธ์และวรรณคดี ขณะที่มีอายุ ๑๙ ปี บทความที่เขียนใช้นามปากกาว่า "นางสาวอัศนี" พ.ศ. ๒๔๘๖ เขียนกวีนิพนธ์ใช้นามปากกาว่า "นายผี" ประจำอยู่ที่นิตยสารรายสัปดาห์เอกชน เนื้อหาของบทกวีจะหนังไปในทางเสียดสีสังคม วิจารณ์การเมือง พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๐ เปิดคอลัมน์ "วรรณมาลา" ในหนังสือพิมพ์สยามนิกร เขียนวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลด้วยท่วงทำนองที่ค่อนข้างจะรุนแรงและก้าวร้าวทำให้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามนิกรได้รับคำเตือนจากรัฐบาลบ่อยครั้ง พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑ "นายผี" จึงย้ายมาอยู่ที่หนังสือ สยามสมัยรายสัปดาห์ พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๕ เป็นช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุดของ "นายผี" มีหนังสือพิมพ์ให้เขียนประจำหลายฉบับ เช่น อักษรสาสน์รายเดือน นิกรวันอาทิจ สยามนิกร สยามสมัย โดยเฉพาะบทกวีที่ชื่อ "อีศาน" ซึ่งลงพิมพ์ในสยามสมัยเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นบทกวีที่เลื่องลือมากในยุคนั้น
          วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ออกคำสั่งให้จับกุมนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้เขียนกวีนิพนธ์ต่อต้านรัฐบาล และนักการเมืองบางคนในเหตุการณ์ที่ชื่อว่า "กบฏสันติภาพ" นายผีเองก็ถูกตำรวจไปดักรอเพื่อจับตัวที่บ้านจึงต้องร่อนเร่หลบซ่อนตัวและยื่นหนังสือลาออกจากราชการในเวลาต่อมา
          อัศนี พลจันทร์ เสียชีวิตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิ้งผลงานเพื่อประชาชนเอาไว้มากมาย รวมทั้งกวีนิพนธ์รวมเล่มชื่อ "เราชะนะแล้ว...แม่จ๋า" "ความเปลี่ยนแปลง" และบทเพลงชื่อ "เดือนเพ็ญ" หรือ "คิดถึงบ้าน" ที่ผู้นิยมฟังเพลงรู้จักกันดี และฝากนามปากกา "นายผี" "อินทรายุทธ" "กุลิศ อินทุศักดิ์" "ประไพ วิเศษธานี" "กินนร เพลินไพร" "พง เกลียวกาม" "จิล พาใจ" "อำแดงกล่อม" และ "นางสาวอัศนี" ไว้ประดับวงวรรณกรรม
Apycom jQuery Menus