English / ภาษาไทย


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายประเสริฐ อรชร
(ศิลปะปูนปั้น)          ไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายในทุกด้าน ความรู้ความสามารถของประชาชนทั่วไปมีอยู่ตามตำบลหมู่บ้านต่าง ๆ คนไทยอีกหลายท่านมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถที่ท่านสืบทอดเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน คนไทยที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้มักมีอยู่ทั่วไปแทบทุกตำบล หมู่บ้าน
          เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีที่จะกล่าวถึงนี้อนุชนรุ่นหลังควรจะให้ความสนใจและเอาใจใส่ศึกษา มีบุคคลที่น่าสนใจในความสามารถในการสร้างงานศิลปะปูนปั้น ท่านเป็นคนจังหวัดราชบุรี ท่านผู้นั้นคือนายประเสริฐ อรชร ผลงานของท่านมีปรากฏอยู่มากมาย ที่น่าสนใจและประทับใจ คือ งานปูนปั้นที่โบสถ์วัดพระศรีอารย์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานศิลปะปูนปั้นของช่างทั่วไปในการทำลวดลายจะใช้แบบพิมพ์ แต่ของนายประเสริฐ อรชร ได้ใช้มือปั้นลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง ผู้ที่สร้างงานปูนปั้นลักษณะนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านการผสมปูน และความประณีตในการปั้นให้เกิดลวดลายที่วิจิตรงดงาม นายประเสริฐได้ประยุกต์วิธีผสมปูน โดยนำทราย ปูนขาว น้ำมัน น้ำอ้อย กระดาษสา ผสมในปูนดำ นำทั้งหมดมาตำผสมรวมกัน และก่อนจะปั้น นำถุงปูนซีเมนต์มาแช่น้ำให้เปื่อย และนำไปผสมกับปูนที่ตำผสมกันแล้วจึงนำไปปั้น นายประเสริฐ อรชร บอกว่าการผสมปูนตาม ขั้นตอนที่กล่าวนี้สามารถปั้นได้ง่ายเพราะมีความยืดหยุ่นของตัวปูนที่จะปั้นได้ดี ผลงานของ นายประเสริฐ นอกจากโบสถ์วัดพระศรีอารย์แล้ว ยังมีปูนปั้นพระธรรมจักรที่ปั้นด้วยมืออยู่ที่วัด พระศรีอารย์เช่นกันผลงานที่กล่าวมาแล้วนั้นอาจจะดูว่าเป็นงานศิลปะปูนปั้นโดยทั่วไป แต่นายประเสริฐยังมีความคิดสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ ๆ ที่แสดงถึงภูมิปัญญา ตัวอย่างเช่น งานปูนปั้น "ปาก" นายประเสริฐได้สร้างงานปูนปั้นชิ้นนี้เข้าประกวดงานปูนปั้นจัดโดยบริษัท พี.ที.ไอ. ณ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ และผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ แรงบันดาลใจของนายประเสริฐที่สร้างผลงานชิ้นนี้ คือ เห็นคุณค่าของปากมนุษย์ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีและมนุษย์ยังต้องใช้ปากตลอดเวลานับว่าเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์
          ในการสร้างสรรค์งานของนายประเสริฐ ได้มองเห็นแนวคิดที่เป็นคุณค่าต่องานศิลปะ มีผลงานชื่อ "สุดพรรณนา" นายประเสริฐได้เห็นคุณค่าของวัสุดอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน ปูนปั้นได้อีก นำมาสร้างเป็นงานศิลปะประติมากรรม โดยมีแนวคิดว่าจุดยืนมนุษย์บางคนอยู่สูง บางคนอยู่ต่ำ และยังคิดถึงตัวเองว่าบางอย่างอยู่สูงสุดเอื้อม ผลงาน "สุดพรรณนา" นี้ ทำจาก เศษแผ่นหินแกรนิตที่เหลือใช้ ประติมากรรมผลงาน "สิ้นหวัง" มีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ร่วงโรยไปตามอายุขัย มีเกิด มีแก่ชรา และดับไป ผลงาน "สิ้นหวัง" ทำจากเครื่อง ปั๊มน้ำที่ชำรุดแล้ว และอุปกรณ์ของเศษเหล็กของเครื่องจักร ผลงาน "ความสามัคคี" แนวคิดคือพลัง ความหวังอยากให้คนทั้งโลกมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเพื่อที่จะสร้างความดีอยู่กันอย่างปกติสุข ในรูปแบบของผลงานชิ้นนี้จะมองเห็นผลงานเปรียบเสมือนประชากรชาวโลกร่วมกันชูรูปโลกขึ้น
          ผลงานกาลเวลาเป็นงานประติมากรรมที่นำเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่สร้างงานปูนปั้นของนายประเสริฐรวมได้ ๗๒ ชิ้น มาสร้างเป็นประติมากรรมโดยบอกแนวคิดถึงคุณค่าของเครื่องมือที่สร้างอาชีพให้กับงานปูนปั้นมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่องผลงาน "สัญลักษณ์ปี ๒๐๐๐" งานชิ้นนี้เป็นงานศิลปะประติมากรรมเช่นกัน นายประเสริฐ อรชร ได้นำตะปูเก่าที่ไม่ได้ใช้ ๒,๐๐๐ ตัว มาสร้างงานโดยนายประเสริฐได้ใช้มือในการปั้นปูนในการสร้างงาน "สัญลักษณ์ปี ๒๐๐๐" ขึ้น
          ผลงานศิลปะปูนปั้นของนายประเสริฐ อรชร จึงไม่ใช่งานปูนปั้นที่เห็นทั่วไป หากแต่ ผลงานที่นายประเสริฐประยุกต์การสร้างงาน โดยใช้มือสร้างผลงานปูนปั้นนั้นบอกถึงว่าท่านเป็นผู้มีความตั้งใจในการสร้างผลงานอย่างประณีต และยังมีผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการบันทึกประวัติชีวิตการทำงานอันเป็นประโยชน์กับชีวิตของนายประเสริฐ และยังแฝงความมีคุณธรรมที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า นับว่าท่านมีความสามารถในงานศิลปะที่แสดงภูมิปัญญาได้อย่างดี ขณะนี้นายประเสริฐ อรชร อายุ ๕๖ ปี ผู้สนใจผลงานของนายประเสริฐ อรชร ชมได้ที่ร้าน PS ดอร์ริกบางแพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Apycom jQuery Menus