English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก          มีผู้กล่าวว่า "หากไม่ได้ไปเที่ยวตลาดน้ำ ก็เหมือนไม่ได้ไปเที่ยวราชบุรี" เพราะ "ตลาดน้ำ" กลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอย่างหนึ่ง ที่โลกรู้จักและดึงดูดชาว ต่างประเทศให้เดินทางมาเยือนเมืองไทย
          คลองดำเนินสะดวกหรือที่เรียกว่า "ตลาดน้ำ" จะเป็นที่นัดของเรือพายใหญ่น้อยนับร้อย ๆ ลำ เพื่อชุมนุมซื้อขายสินค้าการเกษตร และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองผู้เป็นเจ้าของเรืออยู่ในเสื้อผ้าสีทึบ ใบหน้าอยู่ใต้ร่มเงาของหมวกและงอบใบลาน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วปรากฏการณ์เช่นว่านี้ ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งทีเดียว ตลาดน้ำจะเริ่มคึกคักตั้งแต่ 6.00 น. ไปจนถึงประมาณ 11.00 น. นอกจากจะได้ชมตลาดน้ำแล้ว ชีวิตสองฝั่งคลองของ ชาวไทยชนบท ยังเป็นภาพที่น่ามองอย่างมาก สลับกับเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านส่วนใหญ่ใน พื้นที่แถบนี้ ต่างจากภาพที่คุ้นตาตามเมืองใหญ่ ๆ ลิบลับนักท่องเที่ยวอาจถือโอกาสแวะชมสวนและซื้อองุ่นจากสวนดำเนินสะดวก ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ตลาดน้ำไว้เป็นของฝาก หรือรับประทานระหว่างเดินทางกลับบ้านด้วยก็ได้
          การไปเยี่ยมชมตลาดน้ำนับว่าสะดวกมาก หากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงสี่แยกบางแพตรงหลักกิโลเมตรที่ 80 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบางแพ-ดำเนินสะดวก ด้วยระยะทางอีก 25 กิโลเมตรเท่านั้นApycom jQuery Menus