English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

โป่งยุบ          สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความแปลกไปจากลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ซึ่งหาชมได้ไม่มากนัก "โป่งยุบ" ที่อำเภอสวนผึ้ง คือสภาพของแผ่นดินซึ่งเกิดการยุบตัวลงไปมีอาณาบริเวณถึง 10 ไร่ และการยุบตัวดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในบริเวณซึ่งเป็นทุ่งนา สลับกับป่าละเมาะ
          มีผู้ขนานนามสถานที่ซึ่งดูงดงามแปลกตานี้ว่า "แคนยอน" โดยลักษณะทั่วไปแล้วคล้ายกับ "แพะเมืองผี" ที่จังหวัดแพร่ เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า นอกเหนือจากความน่าสนใจในแง่ของธรณีวิทยาแล้วโป่งยุบยังมีความสวยงามอันเกิดจากการกัดเซาะของสายฝนและทางน้ำ มีทั้งที่เป็นลักษณะหน้าผาสูงชันตั้งแต่ 1-6 เมตร และเสาดินซึ่งมีลวดลายตะปุ่มตะป่ำ
          บริเวณโดยรอบแนวหน้าผ้าเหล่านี้ ปรากฏสภาพแผ่นดินยุบมากบ้างน้อยบ้างอยู่โดยทั่วไป ผู้เฒ่าผู่แก่เล่าว่า เดิมพื้นที่แถบนี้เคยเป็นไร่นามาก่อน และมีความเชื่อกันว่าเป็นบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นถิ่นที่อยู่ของพญานาค จึงห้ามมิให้เด็ก ๆ ไปวิ่งเล่นในบริเวณนั้น
          โป่งยุบนี้อยู่ในตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง บนเส้นทางจอมบึง-สวนผึ้ง ก่อนถึงอำเภอสวนผึ้งประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางแยกอยู่ทางซ้ายมือ เป็นทางลูกรังเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตรApycom jQuery Menus