English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ธารน้ำร้อน          ธารน้ำร้อนแห่งเหมือนบ่อคลึง เป็นธารน้ำรอนแห่งเดียวในจังหวัดราชบุรีเกิดจากสายน้ำไหลผ่านกรวดหินดินทรายใต้พื้นผิวโลกที่ร้อนจัด แล้วไหลเป็นธารน้ำขนาดเล็กออกมาจากเทือกเขาตะนาวศรี
          แต่น้ำร้อนในสายธารนี้ ไม่เคยเหือดแห้งไม่ว่าในฤดูกาลใด มีความร้อนค่อนข้างคงที่อยู่ในระดับ 120-134 องศาฟาเรนไฮด์ น้ำในธารน้ำร้อนนี้กรมวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าไม่มีแร่ธาตุที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง จึงใช้อาบชำระล้างร่างกายได้อย่างปลอดภัย มีคุณยายท่านหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านห้วยผากใกล้ธารน้ำร้อนนี้ แกอาบน้ำร้อนในธารนี้ตั้งแต่ยังสาวปัจจุบันแกมีอายุ 80 กว่าปีแล้ว แต่หน้าตาผิวพรรณเหมือนคนอายุแค่ 50 กว่าปีเท่านั้น นับว่าเป็นประโยชน์ที่ดีของธารน้ำร้อนแห่งนี้
          ธารน้ำร้อนนี้อยู่ในบริเวณสัมปทานทำเหมืองแร่ของเอกชน ซึ่งได้ทำทางรถขึ้นไปตามลาดเขาจนถึง บริเวณที่ไหล ออกมาจากซอกหิน นอกจากนี้ยังขุดเป็นบ่อกักเก็บน้ำไว้เบื้องล่างมีทั้งบ่อเล็กและบ่อใหญ่ เพื่อให้ผู้มาเยือนตักน้ำอาบได้โดยสะดวก
          ปัจจุบันธารน้ำร้อนแห่งเหมืองบ่อคลึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจ จากผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปถึง อำเภอสวนผึ้ง อีกแห่งหนึ่ง ทางเหมืองได้จัดสร้างบ้านพักไว้สำหนับการพักค้างคืนของนักท่องเทียวที่ต้องการชมความงาม ของธารน้ำร้อนในยามเช้าด้วย เพราะเป็นเวลาที่ ทัศนียภาพของลำธารสวยงามที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว เนื่องจากไอน้ำร้อนจะลอยกรุ่นเป็นหมอกเข้าผสมกับหมอกในอากาศยามเช้า
          ธารน้ำร้อนบ่อคลึงอยู่ห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้งไปตามถนนใหญ่ 5 กิโลเมตร และมีทางแยกเข้าสู่เหมืองบ่อคลึงเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตรApycom jQuery Menus