English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง          ภายในเวลาอีกไม่ช้า สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี จะติดอันดับขึ้นมาเป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแน่นอน นั่นคือ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง
          สวนวรรคคดีแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณเขาประทับช้าง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาบิน ท้องที่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอจอมบึง ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ไปตามทางหลาวแผ่นดินหมายเลข 3087 ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,268 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นแปลง ๆ ตามบทกลอนวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ถึง 33 แปลง
          ไม่เพียงแต่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ทางพรรณไม้ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน โดยทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทำให้ผู้ไปเที่ยว เกิดความรู้สึกเป็นอิสระปลอดโปร่งอย่างน่าประหลาดApycom jQuery Menus