English / ภาษาไทย


ประเพณีของคนท้องถิ่นราชบุรี

ประเพณีการแต่งงานของชาวไทยดั้งเดิม (ชาวไทยโพหัก)          ก่อนที่หนุ่มสาวชาวโพหักจะแต่งงานพวกเขาจะต้องปฏิบัติตนใด ๆ ก็ตามเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามพอใจ โดยเฉพาะครอบครัวของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเราเรียกการปฏิบัติที่มีมาช้านานนี้ว่า "ประเพณีอาสา"
          โดยทั่วไปแล้วการอาสาถือได้ว่าเป็นเวลาแห่งการดูใจของชายหนุ่ม และหญิงสาวว่าทั้งสองฝ่ายมีความรักต่อกันมากแค่ไหน เรียนรู้น้ำใจและความสามารถของกันและกัน
          ในเดือนหกฤดูแห่งการเริ่มทำนา ชายหนุ่มจะเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทำนาไม่ว่าจะเป็นคราด คันไถ พร้อมวัวไปช่วยครอบครัวหญิงสาวไถนา อีกทั้งยังบรรจงสานกระบุงไว้ให้หญิงสาวใส่ข้าวไปหว่านนา และทำกระบุงใบเล็กอีกใบเพื่อใส่ข้าวไปกินขณะทำนา
          เมื่อถึงเดือนเจ็ดฝ่ายชายจะชักชวนเพื่อนฝูงและญาติสนิททั้งหลายไปช่วยลงแขกไถนาให้แก่ครอบครัวฝ่ายหญิง โดยหญิงสาวจะต้องเตรียมอาหารคาวหวานให้พร้อมสำหรับเลี้ยงดูแขกอาสา
          เดือนแปดช่วงเวลาแห่งการทำบุญเข้าพรรษาของชาวพุทธ ชายหนุ่มจะต้องสานกระจาด พร้อมทั้งเหลาไม้คานไว้อย่างสวยงามเพื่อให้สาวเจ้าหาบอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัดและในระหว่างนี้ทุกวันพระ สาวจะต้องตระเตรียมอาหารเผื่อไปถึงครอบครัวชายหนุ่มด้วย
          เมื่อถึงฤดูงานกฐินในเดือนสิบเอ็ดหนุ่มชาวโพหักทั้งหลายจะเตรียมหาเรือยาวไว้ให้หญิงสาวพายชักพระในเวลาเช้า และเมื่อถึงตกบ่ายจึงมีการแข่งขันพายเรือยาวขึ้น โดยในช่วงเทศกาลนี้ชายหนุ่มจะบรรจงทำพายสำหรับให้หญิงสาว และทำงอบให้สาวสวมใส่ ขณะนั่งเรือพายอย่างสุดฝีมือ เพราะในงานนี้ถือได้ว่าเป็นการประกาศความเป็นคู่หมั้นคู่หมายระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวให้แก่คนในชุมชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
          ในเดือนสิบสองข้าวเริ่มออกรวงพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหญิงสาวจะต้องเตรียมตัดเสื้อกางเกงสำหรับคู่บ่าวและญาติพี่น้องของเขาใช้ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
          ฤดูเก็บเกี่ยวและนวดข้าวมาถึง ฝ่ายชายจะชักชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาช่วย ครอบครัวสาวเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เมื่อขนข้าวเข้าลานหมดแล้ว ญาติของทั้งสองฝ่ายจะนัดวันที่จะ นวดข้าว เรียกว่า "ลานอาสา" ในระหว่างการนวดข้าวนี้หนุ่มสาวจะมีการร้องเพลงเกี้ยวกันอย่างสนุกสนาน
          ในเดือนสามหลังจากเกี่ยวข้าวเข้ายุ้งแล้ว ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายจะนำข้าวใหม่มาเผาข้าวหลามแลกเปลี่ยนกัน และในเดือนห้าวันสงกรานต์เช่นเดียวกันครอบครัวของหนุ่มสาวจะทำอาหารคาวหวานมาแบ่งปันกันเหมือนเดือนสาม
          หลังจากที่หนุ่มสาวแต่งงานแล้วมักสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ และเมื่อฐานะดีขึ้นจึงเริ่มขยับขยายบ้านเรือนตามความสามารถของตนApycom jQuery Menus