English / ภาษาไทยข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี

ตราประจำจังหวัดราชบุรี
          มีลักษณะของดวงตราเป็นอาร์มวงกลมใช้สัญลักษณ์เครื่องราชกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 สิ่ง คือ พระแสงขรรค์ชัยศรีประดิษฐาน อยู่บนบันไดแก้วและฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทองขอบอาร์มเป็นลายช่อกนก ประกอบพื้นช่องไฟ ทั้งนี้ได้แนวความคิดมาจากหลักฐาน รูปฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง ที่ปรากฏอยู่บนผืนธงซึ่ง รัชกาลที่ 6 ได้ พระราชทานให้แก่กองเสือป่ามณฑลราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2467 ส่วนพระแสงขรรค์ชัยศรีเป็นพระแสงราชศัสตรา ประจำมณฑลราชบุรี ซึ่งรัชกาลที่ 6 พระราชทานให้ไว้ เมื่อ พ.ศ. 2456


ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
          ต้นโมกมัน เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี บางทีเรียกว่ามักมัน มูกน้อย มูกมัน โมกน้อย เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-12 เมตร มียางขาว ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปวงรีหรือรูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวแกมชมพู ผลเป็นฝักคู่ติดกัน ตำรายาไทยใช้เปลือกเป็นยาบำรุง แก่น แก้ดีพิการ ขับเลือด ยางจากต้นใช้แก้บิดมูกเลือด เปลือกและยางมีแอลฟาคาลอยหลายชนิดรวมทั้ง Consign ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อบิด


          ดอกกัลปพฤกษ์ ลักษณะของดอกกัลปพฤกษ์เป็นช่อสีชมพู อยู่ในสกุล Cassia วงศ์ Leguminosae มีหลายชนิด เช่น ชนิด C. Bakeriana Craib. เป็นต้นไม้ขนาดกลางพุ่มใบแบนกว้าง มีดอกสีชมพู ออกเป็นช่อในระหว่างทิ้งใบหรือผลิใบใหม่ ฝักมีขนนุ่ม ส่วนชนิด C.nodosa Ham. และชนิด C.javanica Linn. นั้นคล้ายกับชนิดแรกแต่ดอกเล็กกว่า ในระหว่างออกดอกไม่ทิ้งใบ ฝักใช้ทำยาได้ สำหรับ 2 ชนิดหลัง บางครั้งเรียกว่า ราชพฤกษ์


สภาพที่ตั้งจังหวัด
ที่ตั้ง ทางทิศตะวันตกของภาพกลางห่างจากกรุงเทพฯ 100 กม.
พื้นที่ 5,196 ตร.กม.

อาณาเขต
          ทิศเหนือ - ติดต่อกับ อ.ท่ามะกา อ.ท่าม่วง และ อ.เมือง จ.กาญจบุรี
          ทิศใต้ - ติดต่อกับ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
          ทิศตะวันออก - ติดต่อกับ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม
          ทิศตะวันตก - ติดต่อกับประเทศพม่า
ภูมิอากาศ มีสามฤดู
          ฤดูร้อน เดือน มี.ค.- พ.ค. ค่อนข้างร้อนจัด อุณหภูมิประมาณ 36 องศาเซลเซียส
          ฤดูหนาว เดือน ธ.ค.- ม.ค. อุณหภูมิประมาณ 18 องศาเซลเซียส
          ฤดูฝน เดือน พ.ค.- ก.ค. อำเภอติดชายแดน เช่น สวนผึ้ง มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าอำเภออื่น เพราะมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่

Apycom jQuery Menus