ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 5141
โทรสาร 032-261790 ต่อ 5142
อีเมล lcmcru@gmail.com
LC MCRU
Lineเพิ่มเพื่อน