สักการะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” สักการะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” สักการะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” สักการะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” สักการะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม”
สักการะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” สักการะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” สักการะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” นักแสดงฝึกซ้อมการแสดงบนเวที ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54
ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54 ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54 ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54 ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54 ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54
ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54 ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54 ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54 ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54 ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานต้อนเลี้ยงรับวันที่ 9 พ.ย. 54 อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานประธานในพิธีเปิด รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี ผศ. อาภรณ์ สุนทรวาท ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับมอบโล่ที่ระลึกและเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ชมการแสดงชุดสามัคคีเถลิงราชย์เฉลิมขวัญ ในงานเลี้ยงต้อนรับ
ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ในงานเลืี้ยงต้อนรับ ชมการแสดงของคุณสุนารี ราชสีมา ในงานเลี้ยงต้อนรับ นักแสดงซ้อมการตีกลองทัด การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: การตีกลองทัด การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยพื้นถิ่น)
การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยโซ่ง) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี:ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยตี้) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยเชื้อสายจีน) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยโซ่งและชาวไทยมอญ)
การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยพื้นถิ่น) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี : ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยโซ่ง) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยยวน) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี
การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยมอญ) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยตี้) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยเขมร)
การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยเขมร) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยยวน) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี : ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยกะเหรี่ยง) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี : ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยกะเหรี่ยง) การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี (ชาวไทยเชื้อสายจีน)
การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี
การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: ระบำ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: มวยไทย (การรำไหว้ครู) ผู้ชมการแสดง การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี: มวยไทย (ศิลปะการต่อสู้)
การแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี ทีมงานการแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี ทีมงานการแสดงชุดผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และทีมงานการแสดงชุด ผสานศิลป์ถิ่นราชบุรี ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย
ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย
ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ทัศนศึกษาไทรงาม ทัศนศึกษาไทรงาม
ทัศนศึกษาไทรงาม ทัศนศึกษาวัดป่าหลักร้อย