Select Page

ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 🪷🪷 มีความยินดีและอิ่มเอมใจ ที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของพี่น้องชาติพันธุ์มอญจากทั่วประเทศ โดยมีเจ้าภาพคนเก่ง พี่คมสรร จับจุ เป็นผู้ประสานสิบทิศ ทำให้งาน กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๗ ในวันนี้ เต็มไปด้วยคุณค่า...

Amazing Muay Thai Festival 2023

ร่วมพิธีเปิดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์!!การรำไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลก Guinness World Recordณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์...

รอบรั้วสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (News)

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรี “ระบำโอ่ง”

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรี “ระบำโอ่ง”

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรม : การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรี “ระบำโอ่ง”📌จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบ้านไร่จิราภรณ์รีสอร์ท...

THE OFFICE OF ARTS

กิจกรรม (Activity)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รำกะเหรี่ยงเกี่ยวข้าว และ รำกะเหรี่ยงกินข้าวห่อ ณ ชุมชนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน #รำกะเหรี่ยงเกี่ยวข้าว และ #รำกะเหรี่ยงกินข้าวห่อ ณ ชุมชนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง...

โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน #มัดย้อมสีธรรมชาติ และ #ผ้าพิมพ์ ให้กับชุมชนตำบลบ้านบึง ณ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ...

บรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ชุด “ระบำมอญ”

วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ชุด "ระบำมอญ"...

ชาติพันธุ์มอญจังหวัดราชบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 🪷🪷 มีความยินดีและอิ่มเอมใจ ที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของพี่น้องชาติพันธุ์มอญจากทั่วประเทศ โดยมีเจ้าภาพคนเก่ง พี่คมสรร จับจุ เป็นผู้ประสานสิบทิศ ทำให้งาน กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๗ ในวันนี้ เต็มไปด้วยคุณค่า...

Amazing Muay Thai Festival 2023

ร่วมพิธีเปิดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์!!การรำไหว้ครูมวยไทยบันทึกสถิติโลก Guinness World Recordณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์...

วีดีโอกิจกรรม (Present Video)

Video Present

Muban Chombueng Rajabhat University Presentation show on website

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรี “ระบำโอ่ง”

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรม : การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรี “ระบำโอ่ง”📌จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบ้านไร่จิราภรณ์รีสอร์ท...

วันที่ 6 ธันวาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำชุด การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี ในงานพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

ARTS  Culture